Job offer detail

Công ty cổ phần nông nghiệp hữu cơ VN-Green

Tìm kiếm đại lý bán bưởi

About the job

Tìm kiếm, lựa chọn hồ sơ
Tiếp cận, phỏng vấn, sàng lọc
Chăm sóc đại lý
Degree Type
Bachelor's Degree (4 years)
Location
Hải Phòng, Hải Dương
Business sector
Agricolture, forests and seafood
Company business area
Sales

About the candidate

Willingness to relocate
No

About the company

Kinh doanh các vật tư, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
If you are interested in this job offer: Apply Now