Job offer detail

Hanoisme

About the job

- Vận hành và phát triển Phần mềm quản trị doanh nghiệp (Apps Xúc tiến thương mại).
- Nghiên cứu, tìm hiểu các chính sách thương mại quốc tế và xu hướng quốc tế trong tiếp thị các sản phẩm của các Doanh nghiệp hội viên, mở rộng thị trường; tìm kiếm đối tác, đối tượng khách hàng thông qua đánh giá kênh phân phối, nhu cầu thị trường, cách tiếp cận và các giải pháp thâm nhập, hợp tác hiệu quả.
- Nghiên cứu, tổng hợp thông tin của khách hàng xuất/ nhập khẩu theo từng thị trường và cập nhật thông tin các nhà nhập khẩu phù hợp với nhu cần xuất, nhập khẩu của các Doanh nghiệp hội viên.
- Đề xuất các chiến lược và hoạt động nhằm đẩy mạnh việc xúc tiến thương mại và đầu tư; xây dựng các tài liệu xúc tiến thương mại quốc tế, thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức và hỗ trợ các Doanh nghiệp tham gia hội chợ thương mại trong nước và tại nước ngoài.
- Tìm kiếm, hỗ trợ các Doanh nghiệp thực hiên các dự án đầu tư với các Doanh nghiệp, tổ chức. Phân tích và đánh giá tiềm năng của các nhà đầu tư và tính khả thi của các dự án.
- Hỗ trợ nghiệp vụ cho nhân viên xúc tiến thương mại quốc tế của các Doanh nghiệp hội viên. Tư vấn, giới thiệu các chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
- Thực hiện báo cáo định kỳ cung cấp thông tin cập nhật về các công việc được yêu cầu liên quan đến hoạt động xúc tiến thương mại.
- Mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng để mang lại doanh thu cho thành viên trong Hiệp hội.
- Lưu giữ, bảo mật và tiếp nhận danh sách khách hàng theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
- Liên hệ, đàm phán và ký hợp đồng với khách hàng.
- Làm các báo cáo liên quan đến hoạt động xúc tiến thương mại và vận hành Apps.
- Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Location

Hà Nội

Company business area
Organization, planning and control

About the candidate

Willingness to relocate
No

About the company

Chuyên viên xúc tiến thương mại đầu tư
If you are interested in this job offer: Apply Now